Project: Schisis operaties Indonesië

Samen zorgen voor elkaar

Wij helpen mensen die anderen helpen. Zonder grenzen of zonder uitzonderingen. Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele wereld bevorderen.

Wij hebben als stichting beschikking over een financieel vermogen. Deze schat willen wij niet begraven, maar het mensliefhebbend laten renderen. Wij investeren daarom met respect voor het vermogen in medische en maatschappelijke projecten.

We geven donaties aan stichtingen met een ANBI-status die een visie hebben voor een langere termijn. Daarnaast vinden wij nog een aantal zaken van groot belang bij het geven van donaties, zoals hoeveel mensen worden behandeld, worden lokale artsen of hulpverleners ingeschakeld en wat is het overheidsbeleid ter plekke? Zo proberen wij ons financieel vermogen een zo’n goed mogelijke bestemming te geven.

Meer mensen helpen door samenwerking

Wij ondersteunen investeringen van medische en maatschappelijk projecten regionaal, landelijk en wereldwijd. Belangrijkste randvoorwaarde is dat het project bijdraagt aan een betere gezondheidszorg. Daarom willen wij bij elke aanvraag weten: “Wat levert dit project of deze investering op?” Wij vinden preventieve zorgverlening binnen een project daarom ook belangrijk. Dit levert uiteindelijk voor de toekomst het meeste op!

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956