Hart voor Vrouwen

Donatie genetisch onderzoek

St. Salem heeft december 2019 een donatie gedaan aan de Stichting Hart voor Vrouwen. t.b.v. onderzoek naar hartschade bij de behandeling van borstkanker, uitgevoerd door Prof. Dr. Angela Maas, hoogleraar cardiologie, verbonden aan het Radboudziekenhuis Nijmegen.

Dit soort exploratief onderzoek leidt in veel gevallen tot aanknopingspunten voor een bepaalde genetische aanleg. Vervolgens kan er gerichter genetisch onderzoek gedaan worden bij een grote groep borstkanker patiënten om dichter bij de genetische codering voor hartschade te komen.

Uiteindelijk kunnen vrouwen met een verhoogd risico makkelijker gescreend worden om eventuele hartschade vroeg te herkennen en te behandelen. Bij vrouwen met een laag risico op hartschade kunnen we veel duur en belastend cardiaal onderzoek achterwege laten.

Project St. Mary’s in Ghana

Samen met Stichting Vrienden van St Mary’s Hospital (St Jansdal Harderwijk) hebben wij de bouw van een kraam- en oogkliniek in Drobo, Ghana kunnen realiseren. De bouw betekent niet alleen stenen, maar ook de zorg voor medische apparatuur, bedden en kennis.

Stichting Care for Kosovo Kids

Wij hebben Stichting Care for Kosovo Kids ondersteund. Deze stichting zorgt dat Kosovaarse kinderen met kanker de juiste behandeling en medicijnen krijgen die hun ouders niet kunnen betalen. Jaarlijks helpt CfKK ongeveer zestig kinderen. Met onze donaties zijn o.a. de inrichting van de wasruimte gefinancierd, sondevoeding gekocht en een veilige en gezonde werkomgeving in het pathologisch laboratorium ingericht.

Fiets overdracht Arcade

Van Rotary club Ermelo kwam het verzoek om een financiële bijdrage voor de aanschaf van een elektrische duo fiets voor de bewoners van zorglocatie De Arcade in Ermelo, Nederland.

Op 7 mei 2021 vond de overdracht plaats.

Stichting Care for Kosovo Kids te Kosovo

De renovatie van het laboratorium is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Stichting Salem Ermelo, Care for Kosovo Kids, de Nederlandse
ambassade in Kosovo en verschillende andere donoren.

Tijdens de officiële opening waren aanwezig Carin Lobbezoo, Nederlandse Ambassadeur in Kosovo, Arsim Berisha, Staatssecretaris voor Volksgezondheid van Kosovo, Valbon Krasniqi, Directeur van het UCCK, Dr. Rina Limani, directeur van de Preklinische Instituten en Anke Gerrits, voorzitter en oprichter van de Stichting Care for Kosovo Kids. Zij spraken hun dankwoord uit waarin zij het belang van het nieuw in gebruik genomen laboratorium toelichtten.

De Staatssecretaris voor Volksgezondheid: “Dankzij deze donaties kunnen we nu de best mogelijke diagnoses stellen in het UCCK; daar zijn we enorm dankbaar voor. De Directeur van het UCCK: “Wij zijn zeer verheugd met donaties in deze vorm. En ze stimuleren ons om nog harder te werken om de barrières voor zulke donaties weg te nemen”.

De Nederlandse Ambassadeur in Kosovo: “Enorm trots op deze mijlpaal. Zij staat symbool voor de hechte samenwerking tussen onze beide landen en laat zien hoe uit die samenwerking grootse dingen voortvloeien”.

De President van CfKK: “Dankzij deze donatie dragen we bij aan betere mogelijkheden om tot de juiste diagnose te komen en verbeteren we bovendien de veiligheid van de medewerkers. Het kunnen stellen van de juiste diagnose is en blijft een van onze prioriteiten”.

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956