Aanvraag donatie

Wij ondersteunen medische en maatschappelijk projecten regionaal, landelijk en wereldwijd. Zowel kleine als grote projecten en zowel eenmalige projecten als investeringen en exploitaties. Belangrijkste randvoorwaarde voor doneren is dat het project bijdraagt aan een betere gezondheidszorg. Daarom willen wij bij elke aanvraag weten: “wat levert dit project of deze investering op?”

Vereisten voor een donatie
Bij het geven van een donatie is de belangrijkste eis dat u als aanvrager van een donatie een ANBI-status hebt met een helder omschreven visie voor de langere termijn. Daarnaast moeten aanvragen vergezeld worden met de meeste recente jaarrekening, KVK-inschrijving, de statuten van uw Stichting en een afschrift van de ANBI-beschikking.

Bij de wereldfondsen willen wij ook op onderstaande punten informatie van u krijgen:

 • Wat is het overheidsbeleid ter plekke?
 • Worden lokale artsen of hulpverleners ingeschakeld of opgeleid?
 • Is een follow up geregeld?
 • Hoeveel mensen kunnen behandeld/bereikt worden?
 • Hoe lang worden behandelde patiënten in de gaten gehouden?
 • Wanneer kan de organisatie ter plaatse op eigen benen verder?
 • Hoe ziet het netwerk rond de organisatie eruit, zijn er bijv. afspraken met naburige ziekenhuizen?
 • Welke informatie en voorlichting wordt er gegeven?
 • In hoeverre wordt er ook aan preventieve zorgverlening gedaan?
  Bijvoorbeeld aan seksuele voorlichting/geboortebeperking of hygiëne maatregelen.
 • Dragen de te behandelen patiënten zelf ook bij aan hun behandeling?
  Wij geloven namelijk dat gratis niet altijd beter is.

Wij hebben de donaties in 5 doelfondsen verdeeld:

Salem Ermelofonds

Het ondersteunen van gezondheidsgerelateerde doelen in de regio.

Voorwaarden:

 • Aanvrager heeft een ANBI-status;
 • Een financieel verslag en de presentatie van het resultaat.

Salem Wereldfonds

Het ondersteunen van gezondheidsgerelateerde doelen waar dan ook ter wereld.

Voorwaarden:

 • Gezondheidsgerelateerde doel waar ook ter wereld
 • Aanvrager heeft ANBI-status
 • Inzicht geven in de activiteiten door o.a. een recent jaarverslag en jaarrekening;
 • Wij vragen verantwoording: een financieel verslag en presentatie van het resultaat.

Salem Rampenfonds

Het ondersteunen van doelen bij rampen waar dan ook ter wereld.

Voorwaarden:

 • Bedrag wordt per “geval” vastgesteld
 • Eenmalige bijdrage bij rampen via bijvoorbeeld Rode Kruis of soortgelijke organisaties
 • Wereldwijd, zonder inachtneming van eerder genoemde criteria.

Salem Projectfonds

Het ondersteunen van gezondheidsgerelateerde doelen in Nederland.

Voorwaarden:

 • Het project dient een landelijk belang;
 • Aanvrager heeft ANBI-status;
 • Er dient een basisfinanciering aanwezig te zijn;
 • In geval van een lening gelden dezelfde voorwaarden die de bank ook stelt met uitzondering van de zekerheidstelling en rente;
  • Inzicht geven in bedrijfsplan, recente jaarrekening en jaarverslag;
  • Een jaarlijkse update van de vorderingen indien de steun voor meerdere jaren is.

Bij exploitatiesteun gelden de volgende voorwaarden:

 • Maximaal een periode van 5 jaar;
 • Jaarlijks voor 1 juli een accountants- of vergelijkbaar rapport over de jaarcijfers.

Salem Projectfonds wereldwijd

Het ondersteunen van gezondheidsgerelateerde doelen waar dan ook ter wereld.

Voorwaarden:

 • Gezondheidsgerelateerde doel wereldwijd;
 • Aanvrager heeft ANBI-status;
 • Zowel voor investeringen als exploitatie-ondersteuning;
 • Betrokkenen dienen zonder winstoogmerk te werken, maar een redelijk eigen inkomen is toegestaan/ wenselijk;
 • Er dient altijd een substantiële co-financiering te zijn, waarbij gelijke voorwaarden als de andere financierder moeten gelden;
 • In geval van een lening gelden dezelfde voorwaarden die de bank ook stelt met uitzondering van de zekerheidstelling en rente;
  • Inzicht geven in bedrijfsplan, recente jaarrekening en jaarverslag. In het plan moet ook naar voren komen hoeveel lokale mensen met welke kwaliteiten bij het project betrokken zijn en zullen blijven;
 • Wij vragen verantwoording: een financieel verslag en presentatie van het resultaat;
 • Controle door een onafhankelijke instantie op locatie.

Bij exploitatiesteun:

 • Maximaal een periode van 5 jaar
 • Jaarlijks voor 1 juli een accountants- of vergelijkbaar rapport over de jaarcijfers

Aanvulling bij verkrijgen van een donatie

Aanvragen moeten voldoen aan Stichting met ANBI status en medisch gerelateerd zijn.

Bij elke donatie verwachten wij een financieel verslag en een beschrijving van de prestatie. Ook ontvangen wij graag een of meerder foto’s, die wij mogen gebruiken in onze communicatie-uitingen.

Exploitatie-voorwaarden:

Exploitatie-steun is altijd voor een maximale periode van 5 jaar en een jaarlijks accountants- of vergelijkbaar rapport over de jaarcijfers.

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956