Stichting Salem ondersteunt medische projecten wereldwijd

Wij helpen mensen die anderen helpen. Zonder grenzen of zonder uitzonderingen. Door medische initiatieven te ondersteunen, willen wij de gezondheidszorg in de gehele wereld bevorderen.

Stichting Salem is eigenaar van grond en beschikt over een financieel vermogen. Deze schat willen wij niet begraven, maar het mensliefhebbend laten renderen. Wij investeren daarom met respect voor het vermogen in medische en maatschappelijke projecten.

Wij financieren per jaar een 20 tot 30-tal projecten, die van groot (€ >10.000) tot klein (€ <10.000) variëren. Belangrijkste randvoorwaarde voor het geven van een donatie is dat het project bijdraagt aan een betere gezondheidszorg. Daarom willen wij bij elke aanvraag weten: “wat levert dit project of deze investering op?”

Op het Salem-terrein in Ermelo bevinden zich:

  1. Het Willem Holtrop Hospice
  2. Twee gezondheidscentra: met o.a. huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten
  3. Een tandartsenpraktijk
  4. Een buurtzorgpension, beheerd door Buurtzorg Nederland
  5. Een woonzorgcentrum, dat plaats biedt aan 22 bewoners met dementie, alsmede 12(zorg) appartementen voor ouderen

Het ontstaan van Salem

Op 9 juni 1893 werd in Amsterdam de ‘Vereeniging tot bevordering van gereformeerde ziekenverzorging in Nederland’ opgericht, waarbij het doel was om ‘zich bezig te houden met de krankenverzorging in Nederland naar den eisch van Gods woord’. Vijf jaar na de oprichting van de vereniging werd het eerste Salemgebouw geopend aan de Stationsstraat.

Na een aantal verhuizingen werd vlak voor de Eerste Wereldoorlog op eigen grond het Salem Ziekenhuis aan de Wilhelminalaan in Ermelo in gebruik genomen. Het Bestuur van de “Stichting voor Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland” had een flink stuk heidegrond ten noorden van Ermelo gekocht met het doel een nieuw ‘eigen’ ziekenhuis te bouwen. Men kocht een aanzienlijk aantal meer vierkante meters, omdat de heidegrond weinig kostte. Er bleef een grote strook grond, de zogenaamde Salemsche heide, langs de Julianalaan onbebouwd.

Vanaf eind vorige eeuw is er veel veranderd, het hospice, het gezondheidscentrum en het astmabehandelcentrum werden gebouwd en er ontstond op de Salemsche Heide een Zorgpark.

Om te komen tot een ziekenhuis voor de regio Noordwest-Veluwe is ziekenhuis Salem op 19 oktober 1975 met de Harderwijkse ziekenhuizen Boerhaave en Pius gefuseerd. Zeven jaar later was de nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis ‘het St. Jansdal’ klaar en werd Salem gesloten.

De waarde van de grond en de gebouwen vormen de basis van het vermogen van Stichting Salem.

Samenwerking gestart met de Stichting Wilde Ganzen

“In  2020 is een samenwerkingsverband gestart met Stichting Wilde Ganzen een. De samenwerking houdt in dat Stichting Wilde Ganzen bij hun ingediende medisch gerelateerde aanvragen aan ons kan voorleggen. Het betreft meestal grote internationale projecten.
Indien de aanvraag past binnen het gestelde donatiebeleid, is de samenwerking een feit in die zin, dat de door ons gedoneerde gelden via Stichting Wilde Ganzen terecht komen bij het project. Wilde Ganzen waarborgt de begeleiding en voortgang.”

Het bestuur

Wij stellen graag het bestuur aan u voor.

Dhr. Mr. K.E. Mollema
Dhr. Mr. K.E. Mollema Voorzitter
Mevr. C.A. Wormsbecher
Mevr. C.A. WormsbecherSecretaris
Dhr. A. W. J. Schimmel
Dhr. A. W. J. SchimmelPenningmeester
Mevr. P.C.J. Beekhuis-Balkema
Mevr. P.C.J. Beekhuis-BalkemaBestuurslid
Dhr. W. Veldhuizen
Dhr. W. VeldhuizenBestuurslid
Mevr. M.L.H. Clout
Mevr. M.L.H. CloutSecretariaat

Correspondentieadres:

Secretariaat Stichting Salem Ermelo
T.a.v. mevrouw M.L.H. Clout
Postbus 18
3850 AA Ermelo

info@salem-ermelo.nl

KvK nr. 41035357
IBAN: NL50 INGB 0671 765 345
ANBI-status: Ja

Stichting Salem Ermelo is een ANBI stichting
RSIN/FISCAAL NUMMER: 003478956